Workshop d’in di

  • 60-100 SeS
  • 08.30 fin 15.30
  • Per scolas grischunas: a partir da 3400 CHF (enstagl da 6800 CHF)
  • wLingua d'occurrenza: Tudestg

Workshop d’in di da GORILLA

Il workshop d’in di da GORILLA porta la purziun cumplaina da GORILLA en Tia scola. L’avantmezdi pon giuvenils experimentar in sport da Freestyle da lur elecziun. Da marenda e da gentar datti in buffet multifar cumbinà cun inputs da nutriment. Il suentermezdi vegnan tematisads il nutriment persistent e la sanadad psichica cun plirs ateliers curts.

Survista da las disciplinas da sport

Streetskate, Parkour, Capoeira, Freestyle Ballape, Breakdance, Balance Board, Bike, Ultimate.

Pretensiuns a l’infrastructura

Halla da gimnastica, sala da chant u aula cun tecnica da musica (in fund da la halla da gimnastica, in fund da parchet u in auter fund antiglischnant è indispensabel).

Purschida da nutriment

Buffet da marenda e da lunch

Unser Tipp für die Vor- und/oder Nachbearbeitung eines GORILLA Tagesworkshops

Skaten mit Rookies und Botschafterinnen (tudestg)
Fresh Food – Irak mit Abdi (tudestg)