Prender a fit material

Playground da GORILLA

Saja quai Skateboard, Longboard, Scooter, Inlineskate u BMX; il Playground mobil da GORILLA è ina da las meglras alternativas per in parc da Frestyle installà da maniera fixa. Il Playground da GORILLA pon ins prender a fit per singuls u plirs dis, per ina fin d’emna u per emnas entiras. Cun u senza material da rudlar e protecturs.

Opziuns supplementaras

Acziun da fin d’emna, Workshop d’introducziun, Prender a fit material da skating

Tschains

1 emna: 1100 CHF, (2. emna: 600 CHF)
1 mais: 2500 CHF

Material da Skating da GORILLA

15 skateboards (streetskates u longboards), 20 chapellinas, 20 protecturs e 5 scooters.

Opziuns supplementaras

Fit per il Playground, Acziun da fin d’emna, Workshop d’introducziun

Tschains

1 di: 150 CHF
Fin d’emna: 200 CHF
1 emna: 250 CHF

Survista dals temas da GORILLA

sport da Freestyle

Sanadad psichica

Nutriment

Persistenza